شعار:

آموزش برای زندگی سعادتمندانه.


چشم انداز:

  تربیت انسانهایی ارزش‌آفرین، مؤمن و اثرگذار بر جامعه و آحاد آن.


مأموریت:

فراهم کردن محیطی سالم، امن و آکنده از محبت و معنویت، برای آموزش نوباوگان، نوجوانان و جوانان از سنین پیش‌دبستان تا فراغت از دبیرستان و توانمندسازی آنان در تمام ساحت‌های تربیتی به‌صورت متوازن، به نحوی که  بتوانند در زندگی فردی و اجتماعی خود با ایمان و عمل صالح ارزش‌آفرینی نموده و به  رشد، تعالی و سعادتمندی در زندگی دنیوی و اخروی دست یابند.