کارگاه رایانه

بکارگیری تکنولوژی

معرّفی کارگاه رایانه


این کارگاه در سالیان گذشته با هدف یادگیری و ارتقای دانش رایانه و تکنولوژی برای دانش آموزان و معلّمان پارسایی تأسیس گردید. این کارگاه با فضایی بزرگ و مناسب، دارای 14 سیستم کامپیوتر است و همگی به سیستم  شبکه داخلی برای انجام امور آموزشی متصّل هستند و همه سیستم‌ها دارای نرم افزار مانیتورینگ جهت دسترسی معلّم کامپیوتر به سیستم دانش آموزان هستند.

این کارگاه مجهّز به سیستم ویدئو پروژکتور، جهت پخش ویدئوهای آموزشی برای دانش آموزان و برگزاری جلسات آموزشی و تربیتی برای والدین و معلّمان مؤسّسه است.
در کارگاه رایانه، آموزش مبانی کامپیوتر برمبنای سیستم  ICDL  برای دانش آموزان پایه‌های اوّل تا ششم دبستان انجام می‌گیرد و دانش آموزان در پایه‌های پنجم و ششم با آموزش‌های گرافیکی و کدنویسی مقدّماتی (نرم افزار اسکرچ) و در مقطع متوسّطه کدنویسی پیشرفته آشنا می‌گردند