ثبت نام

پیش‌ثبت‌نام سال تحصیلی 1402 - 1401

پیش‌دبستان

شروع پیش ثبت‌نام پیش‌دبستانی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/6 فعال و نوبت‌دهی نوآموزان و اولیا جهت آشنایی و معارفه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شروع شده است.
برای ورود به مراحل ثبت‌نام روی لینک کلیک فرمایید.

اوّل دبستان

شروع پیش ثبت‌نام اول‌دبستان از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/6 فعال و نوبت‌دهی نوآموزان و اولیا جهت آشنایی و معارفه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شروع شده است.
برای ورود به مراحل ثبت‌نام روی لینک کلیک فرمایید.

میان‌پایه دبستان

شروع پیش‌ثبت نام میان‌پایه (دوم تا ششم) از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ فعال و نوبت‌دهی دانش آموزان و اولیا جهت آشنایی و معارفه در اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.
برای ورود به مراحل ثبت‌نام روی لینک کلیک فرمایید.

دوره اول دبیرستان

شروع پیش ثبت‌نام دوره اول دبیرستان از تاریخ ۱۴۰1/۱/۲۰ فعال و نوبت‌دهی دانش‌آموزان و اولیا جهت آشنایی و معارفه در اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.


برای ورود به مراحل ثبت‌نام روی لینک کلیک فرمایید.

دوره دوم دبیرستان

شروع پیش ثبت‌نام دوره دوم دبیرستان از تاریخ ۱۴۰1/۱/۲۰ فعال و نوبت‌دهی دانش‌آموزان و اولیا جهت آشنایی و معارفه در اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.


برای ورود به مراحل ثبت‌نام رو لینک کلیک فرمایید.